قزوين، چهار راه پادگان به سمت عارف پلاک 174 طبقه فوقانی اسپرت خودرو -09123827092


www.MehrvarzanMG.blogfa.com

      mehrvarzanmg@gmail.com  : ایمیل گروه     

فیس بوک گروه :   mehrvarzan_k@yahoo.com


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم دی 1392ساعت   توسط فواد  | 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مرداد 1392ساعت   توسط فواد  | 

در حال نمایش برنامه تابستان 93.jpg
+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم خرداد 1391ساعت   توسط فواد  | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

m2u87eiuy1dzjvnxhmn2.jpg

lw6m7084xzfwp5kev0c6.jpg

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

yfweewidc83jxw5n98cd.jpg

nykpmmdlrmdnq1rt.jpg

ysp4qyugsjpkhqoa.jpg

درتاریخ 93/6/6 تعداد 12نفراز جبهه غربی دماوند راصعود کردند که اقایان : اکبری - گودرزی - آراسته - ششپری - رفاهی - حسینی - حسین خانی - مسگری - یل آبادی - نوروزی هادی به سرپرستی علی مسگری انجام شد .

+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

6nsxijemafsbvekaq25d.jpg

8aps7w6ei4bvhzz65vw.jpg

 http://www.axgig.com/images/47383073212303425145.jpg

در تاریخ 93/5/29 تعداد 11نفر آبشار دره اندرسم رافرود آمدند .

آقایان :موسوی - سلیمانی نیا - عدنانی - علی و محمد اشتری - جعفری - غفوری - ششپری -

هادی - کاظمی با سرپرستی علی مسگری انجام شد .

img_3980.jpg
 
 
+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

http://uploadgoogle.ir/uploads/1408810498041.jpg

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

http://uploadgoogle.ir/uploads/1408809820871.jpg

http://uploadgoogle.ir/uploads/1408809821922.jpg

http://uploadgoogle.ir/uploads/1408809823043.jpg

+ نوشته شده در  شنبه یکم شهریور 1393ساعت   توسط فواد  | 

 
 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم مرداد 1393ساعت   توسط فواد  |